หุ้น หุ้นไทย วิเคราะห์หุ้น วิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค วิเคราะห์หุ้นด้วยตัวเอง

Home

การเปลี่ยนชื่อหุ้น และเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหุ้นชื่อเก่าและหุ้นชื่อใหม่

กรณีนี้จะยกตัวอย่างหุ้นเก่าชื่อ BNT ซึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น LIVE เมื่อวันที่ 3/10/49

มีขั้นตอนดังนี้

1. ใช้โปรแกรม The Downloader เปิดหุ้นทั้งตัวเก่า (BNT) และ หุ้นตัวใหม่ (LIVE) ขึ้นมาดังรูป

คลิ๊กที่ icon Open หรือที่ Menu File เลือก Open ก็ได้

2. พิมพ์ชื่อหุ้นตัวเก่า ชื่อ BNT แล้วคลิ๊ก Open

จะมีข้อมูลของหุ้น BNT ถึงแค่วันที่ 2/10/2006

3. เปิดหุ้นตัวใหม่ขึ้นมาอีก

พิมพ์ชื่อหุ้นตัวใหม่ (LIVE) แล้วคลิ๊ก Open

จะเห็นว่ามี LIVE เปิดทับ BNT อยู่

4. ทำการขยายให้ใหญ่ขึ้นโดยใช้คำสั่งที่ Menu Window Cascade

ที่แทบของหุ้น LIVE ทำการเลือก เซลทั้งหมดของวันที่ 11/10/2006 ถึง ข้อมูลวันที่ 3/10/2006 เพื่อที่จะ copy ไปต่อท้ายของหุ้น BNT

เมื่อเลือกเซลทั้งหมดของหุ้น LIVE แล้วให้ใช้คำสั่ง Copy ที่ Menu Edit หรือใช้ Ctrl+C

จากนั้นเลือกแทบหุ้น BNT ให้แสดงขึ้นมา โดยใช้คำสั่ง window เลือก 1 BNT หรือคลิ๊กเลือกที่แทบด้านบนของหุ้น BNT ได้เลย

สังเกตุว่า เคอเซอร์จะต้องอยู่ที่เรคอร์ดต่อจากวันที่ 2/10/2006 เพื่อที่จะวางข้อมูลของหุ่นตัวใหม่ (LIVE) ตั้งแต่วันที่ 3/10/2006 ถึง วันที่ 11/10/2006

5. ทำการ Paste หรือวาง โดยใช้คำสั่ง Edit และ Paste หรือ Ctrl+v

จะเห็นว่าข้อมูลของวันที่ 3/10/2006 ได้ต่อเชื่อมกับข้อมูลของวันที่ 2/10/2006 เป็นที่เรียบร้อย
จากนั้นจะต้องเปลี่ยนชื่อ LIVE เป็น LIVE2 ก่อน แล้วจึงเปลี่ยนชื่อ BNT เป็น LIVE สุดท้ายจะลบ LIVE2 เลยก็ได้

6. เลือกแทบของหุ้น LIVE ก่อน แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น LIVE2 ทั้งช่อง Name และ ช่อง Symbol แล้วคลิ๊ก Save และปิด LIVE2 ได้

7. คลิ๊กที่แทบหุ้น BNT แล้วทำการเปลี่ยนชื่อจาก BNT เป็น LIVE ทั้งช่อง Name และ ช่อง Symblo แล้วคลิ๊ก Save เป็นอันเรียบร้อย

วิธีนี้จะทำให้ชื่อเก่า (BNT) หายไปเลย

ยังมีอีกวิธีหนึ่งคือเปิดขึ้นมา 2 ตัวเหมือนกันทั้ง BNT และ LIVE จากนั้น Copy ข้อมูลของตัว BNT ตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้าย (ถึงวันที่ 2/10/2006) จากนั้นนำไปวาง(paste) แทรกไว้ที่เรคอร์คก่อนวันที่ 3/10/2006 ของแทบหุ้น LIVE ก็จะได้ข้อมูลย้อนหลังของหุ้น BNT มาเชื่อมต่อกับ หุ้นใหม่ LIVE เหมื่อนกัน และไม่ต้องเปลี่ยนชื่อหุ้นด้วย

ด้วยความยินดีครับผม เคน!