หุ้น หุ้นไทย วิเคราะห์หุ้น วิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค วิเคราะห์หุ้นด้วยตัวเอง

Home ... ติดต่อโฆษณา โทร. 0819298827 นายชาญชัยฯ ...

การชำระเงินค่าโฆษณา บน web kenstock
โดยการโอนเงินเข้า ธนาคาร

ธนาคาร กรุงเทพ
สาขา แคราย
บัญชีเลขที่ : 1880492432
ชื่อบัญชี : นายชาญชัย พุฒิกานนท์
บัญชี : ออมทรัพย์

วิธีการยืนยันการโอน
1. โทร 0819298827 แจ้ง นายชาญชัยฯ ตรวจสอบเงิืนเข้าแล้วจะำำดำเนินการต่ออายุการโฆษณาให้ หากไม่พบเงินเข้าตรวจสอบตามข้อ 2.
2. scan ใบโอน ส่ง mail ไปที่ kenstock@windowslive.com

กรณีที่ติดต่อโฆษณาเป็นครั้งแรก
- ให้ส่งแบนเนอร์ขนาด 230 * 60 ไปที่ kenstock@windowslive.com
- ถ้าต้องการ 2 ช่องเป็นขนาด 230 * 120 ให้แจ้งด้วยเืพื่อรวมตารางที่หน้า web

ราคาอัตราค่าโฆษณาบริเวณขวามือ รองลงมาจาก NextVIEW (มีจำนวน 6 ช่อง)
- เดือนละ 699 บาท (ชำระ วันที่ 1 - 5 ของเดือน) ชำระก่อนลงโฆษณา

ส่วนลดพิเศษสำหรับการลงโฆษณาเป็นรายปี (1 ช่องขนาด 230*60)
- 12 เดือน ราคา 6,000 บาท
- 6 เดือน ราคา 3,500 บาท

- 3 เดือน ราคา 1,900 บาท

 


เว็บนี้ใช้เวลาสร้างแบนมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี ค้นหาจาก google ด้วยคำว่า "วิเคราะห์หุ้น" หรือ "หุ้น" ซึ่งเป็นคำกว้างๆ ประมาณ 10 ล้านกว่าเว็บที่มีคำว่าหุ้น
อยู่ในลำดับต้นๆ เสมอมา หากลงโฆษณาตรงกลุ่มเป้าหมาย ก็จะได้รับลูกค้าที่ตรงกับธุรกิจของท่าน ...