หุ้น หุ้นไทย วิเคราะห์หุ้น วิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค วิเคราะห์หุ้นด้วยตัวเอง

Home

บทเรียนที่ 2
เรื่อง การเปิดใช้งาน metastock และ วิธีการเลือกหุ้นที่ต้องการดู
1. การเปิดโปรแกรม metastock
เปิดได้จาก i-con ที่ desktop หรือ เปิดจาก start ด้านล่างซ้ายมือ จะขอแนะนำให้ลองเปิดที่ start ดูจะพบว่ามี 2 ตัวที่เปิดได้
คือเปิดแบบ online และ แบบ offline ดังนี้
ให้เปิดแบบ Offline Mode
เนื่องจากว่าการเปิดแบบธรรมดาจะเป็นการเปิดแบบ online ซึ่งไว้สำหรับผู้ที่มีข้อมูล online ผ่านมาทาง modem
บุคคลทั่วไปที่ไม่มีข้อมูล แบบ online ให้เปิดแบบ offline ครับผม
หลังจากเปิดโปรแกรม metastock แล้วจะมีหน้าต่าง Tip of the Day
ถ้าเราไม่ต้องการให้แสดงในครั้งต่อไปให้คลิ๊กเครื่องหมายถูกออก หรือถ้าต้องการเก็บไว้ดูในครั้งต่อไปก็กด Close เพื่อผ่านเข้าโปรแกรมได้เลย (ถ้าจะดู Tip ก็กด Next Tip)
metastock จะให้ทำการ upgrading version
ถ้าเรายังไม่ต้องการให้กด Later เพื่อผ่านเข้าโปรแกรมไม่ก่อน (หากว่าไม่ต้องการให้แสดงหน้าต่างนี้อีกให้คลิ๊กที่ Don't show me this again)
เข้าหน้าแรกของโปรแกรม metastock
สามารถเปิดดูหุ้นไ้ด้จาก menu file open หรือ ที่ i-con
เลือกเปิดจาก menu file Open หรือ ใช้ key ctrl+o
หรือ เลือกเปิดจาก i-con ก็ได้

หลังจากเปิดแล้วจะมีหน้าต่างให้เราเลือกหุ้นที่จะดู เราสามารถเลือกหุ้นได้โดยการพิมพ์ ชื่อหุ้นที่ช่อง Symbol: (ตัวอย่างเช่น aa) แล้วคลิ๊ก Open

จะเห็นกร๊าฟหุ้น aa แสดงไว้มีการปรับแต่งสีไว้อย่างสวยงามแล้ว ถ้าท่านยังไม่เป็นสีอย่างนี้แสดงว่าท่านยังไม่ได้มีการปรับแต่ง (ไว้จะได้เขียนวิธีการปรับแต่งอีกครั้งหนึ่งในบทเรียนต่อๆไป)
ช่วงนี้จะขอแนะนำดังนี้ ด้านล่างขวามือ
จากซ้ายไปขวา Rescale y-Axis,ZoomReset,Zoomout,Zoomin,Previous Security,Next Security,Choose Security
ตัวแรก Rescale y-Axis ไว้ปรับแนวแกน y
ตัวต่อมา ZoomReset ไว้สำหรับยกเลิกการ Zoom ให้ข้อมูลกลับมาแสดงทั้งหมด เมื่อคลิ๊กแล้วจะเ็็ห็นข้อมูลหุ้นทั้งหมด
ต่อมาคือ Zoomout ไว้สำหรับขยายวันออกไป (ถ้า Zoomout จนหมด ก็คือ Zoomreset นั้นเอง)
และ Zoomin ไว้สำหรับย่อให้เหลือน้อยวันเพื่อการดูที่ชัดเจนขึ้น เช่น

และถ้าเราจะเปลี่ยนหุ้นดูในตัวที่ติดๆกันก็ใช้ลูกศรซ้ายขวา Previous Security (เลือกหุ้นตัวที่อยู่ก่อนหน้านี้) และ Next Security (เลือกหุ้นตัวที่อยู่ตัวต่อไป) เรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ
เช่น กด Next Security

ถ้าเราเจาะจงหุ้นตัวใดตัวหนึ่งใช้วิธี กดที่ Choose Security หรือใช้ key Aly+f+g+c ก็จะได้เช่นเดียวกันดังนี้
เลือกหุ้นตามต้องการ (ตัวอย่างพิมพ์ BBL)

เท่านี้เราก็สามารถดูหุ้นที่ต้องการได้แล้ว โปรดติดตามบทเรียนต่อๆไป จะเขียนตามจำนวนสมาชิกถ้ามีสมาชิกสนใจมากก็จะเขียนไปเลื่อยๆ


copy © ® www.kenstock.net 20030915

Home