หุ้น หุ้นไทย วิเคราะห์หุ้น วิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค วิเคราะห์หุ้นด้วยตัวเอง

Home !!! การเรียนรู้เป็นทรัพย์สินสร้างรายได้ ถ้าคิดว่าค่าเรียนรู้แพง สิ่งที่แพงกว่าคือ ไม่ได้เรียนรู้ !!!

เปิดสอน
งดสอน
ตารางการเปิดสอน ประจำเดือน กันยายน 2558
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
   1  2  3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27 28 29 30  

ตารางการเปิดสอน ประจำเดือน สิงหาคม 2558
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
 27  28

29หมายเหตุ...

วันที่ เปิดสอน แถบสีเหลือง เลือกเรียนวันใดวันหนึ่ง โทร.จองที่ 081- 9298827 (เคน)
วันที่ งดสอน แถบสีม่วง รับไม่เกิน 3 ที่นั่งต่อครั้ง