หุ้น หุ้นไทย วิเคราะห์หุ้น วิเคราะห์หุ้นทางเทคนิค วิเคราะห์หุ้นด้วยตัวเอง

Home : KEN EMA1 TO 6 :

สภาวสัจจะ

สภาวสัจจะ
ใดๆล้วนไม่เที่ยง มีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา จึงไม่มีกฏตายตัว ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไป ไม่มีเครื่องมือ หรือโปรแกรมวิเคราะห์หุ้นตัวใด บอกอนาคตของหุ้น หรือสินค้า ได้ ว่าจะขึ้นหรือลงเท่าไรถึงไหน หากแต่ว่ากาลนั้นมาถึง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากที่เป็นอยู่ ตรงนี้ต่างหากที่เครื่องมือ หรือโปรแกรมวิเคราะห์หุ้น ที่ดี จะตอบสนอง ตามเหตุปัจจัย ของตัวชี้วัดที่กำหนดขึ้น สุดแล้วแต่จะคิดค้นกันขึ้นมา

เพราะฉนั้นการคาดการณ์ว่าราคาจะถึงเท่าโน้นเท่านี้ จึงเป็นไปไม่ได้ เหตุการณ์ในอนาคต อย่าว่าแต่ วันโน้นวันนี้เลย แม้นแต่ หนึ่งชั่วโมงข้างหน้า หรือ 1 นาที ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ

ตัวชี้วัดที่ต้องการแจ้งหรือบอกอนาคต จึงจัดอยู่ในกลุ่มหลอกตัวเอง จะทำให้เกิดสภาวะโลภ หรือหลงได้ เหมือนดังคำพยากรณ์เป็นต้น

ตัวชี้วัดที่เป็นสัจจะ คือตัวชี้วัดที่เหตุการณ์เป็นจริงแล้ว ยอมรับว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว หลังจากนั้นจึงตั้งข้อกำหนด ที่ยอมรับได้ และปฏิบัติ

หากมีการเปลี่ยนแปลง และเราก็ปรับเปลี่ยนตาม ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะดีหรือไม่ดี ก็จะเป็นผลดี ในทิศทางที่ดีก็ดีไป ในทิศทางที่ไม่ดี ก็ไม่เป็นไร เพราะเรารับรู้ และยอมรับสภาวนั้นแล้ว (ปรับเปลี่ยนตาม)
ความผิดพลาดมักเกิดที่จิตปรุงแต่ง เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ตัวชี้วัดแสดงการเปลี่ยนแปลงตามหน้าที่ และเราก็ปรับตามการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปกติ หากแต่ว่า มีบางกรณีที่จิตเราปรุงแต่ง โดยมีความโลภ และหลงเข้ากำกับ มิได้มีการเปลี่ยนแปลงตาม เมื่อความเป็นจริงแสดงผลออกมา จิตเป็นฝ่ายถูกต้อง ก็ถือว่าโชคดีไป แต่ช่องโหว่นี้ก็ยังคงมีอยู่ หากวันใดช่องโหว่นี้ถูกเปิดออกด้วยความผิดพลาดของจิต ผลได้อาจจะไม่เท่าผลเสียก็ได้

จิตมันปรุง จิตมันแต่ง จิตมันเปลี่ยน จิตมันแปลง
ใจไม่ปรุง ใจไม่แต่ง ใจไม่เปลี่ยน ใจไม่แปลง
ตัวชี้วัดเสมอด้วยใจมิใช้จิต

ทรัพย์สินที่เพิ่มพูลเจริญงอกงาม ส่วนหนึ่งมีกุศลธรรมเป็นเหตุ การสั่งสมกุศลธรรม ด้วยการเจริญ ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา ตามหนทางของ มรรค๘ มีสมาธิเป็นที่หนึ่ง มรรคองค์อื่นรองลงมา และต้องบริบูรณ์ครบองค์รวมด้วย การเจริญมิใช่อ่าน ดำเนินการปฏิบัติ หลับตา สงบนิ่ง สำรวจร่างกาย มีส่วนหนึ่งส่วนใดกำเกงหรือไม่ พบแล้วคลายความเกงนั้น ถอนหายใจผ่อนคลาย รับรู้ลมหายใจ เข้า ออก ยาว สั้น แพร่ว เบา ติดตามไปอย่างช้าๆ ไม่เร่งรีบ ไม่มีภาระ “ขันธ์๕” เป็นภาระอันหนักอึ่ง การปลงภาระเสียได้เป็นสุข

สิ่งที่เรากำหนดไม่ได้เป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่กลัว เราไม่กลัวว่ากระทำลงไปแล้วจะผิดเป็นตรงกันข้าม แม้จะพึ่งผ่านไปไม่นาน เพราะมันเป็นสิ่งที่เรากำหนดไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่าเราผิด ทำไมถึงไม่ผิด เพราะเราถือว่า อดิตเป็นอย่างไร ปัจจุบันเป็นอย่างนั้น และอนาคตก็ยังคงเป็นอย่างนั้น ตราบจนมีการเปลี่ยนแปลง เราถือว่าตรงจุดเปลี่ยนแปลง ไม่มีใครสามารถกำหนดได้อยู่แล้ว หลังจากเปลี่ยนแปลงแล้วต่างหาก ที่เราสามารถกระทำได้ โดยการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น จุดนี้ซิถ้าเรามิได้ทำอะไรเลย หลังจากการเปลี่ยนแปลง เราจึงจะรู้สึกผิด

ไม่ต้องมองหารายละเอียดที่ซับซ้อนทางเทคนิคเลย เพราะของจริงมันต้องไม่ซับซ้อน ง่ายๆ ไม่อยาก เข้าใจได้ ตรงไปตรงมา อย่าคาดการณ์ไปล้วงหน้า เพราะไม่มีทางเป็นไปได้ รู้อยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้น ยอมรับ ไม่หลอกตัวเอง เราต้องการอะไรที่มันง่ายๆอยู่แล้ว จะไปวิ่งหาความอยากอยู่ทำไม
จะ 1 + 1 = 2 ในฐานสิบ หรือจะ 1 + 1 = 10 (ศูนย์ทดหนึ่ง) ในฐานสอง ก็แล้วแต่ จะมองให้มันอยากหรือมันง่ายมันก็คือ 1 + 1 ไม่ผิด มีของง่ายมองง่าย จะทำให้มันอยากอยู่ทำไม สภาวรับรู้เดิมของเราเป็นมาอย่างไรก็ต่อยอดไปอย่างนั้น เมื่อไรเราต้องการต่อยอดทาง ไบนารี จึงค่อยมาเปลี่ยนฐานกันใหม่ ถึงตอนนั้นจะว่ามันง่ายกว่าง่ายแรกเสียอีก

เขียนโดย นายชาญชัย พุฒิกานนท์ " ken " โทร. 081-9298827